Home > Новини > Презентація проекту “Демократичний студентський вибір”

Презентація проекту “Демократичний студентський вибір”

Східноукраїнський фонд розвитку демократії виділяє декілька великих проблем, які заважають демократизації країни. На нашу думку це суцільна корупція і повальна правова неграмотність людей, але однією з основних проблем є відсутність виховання в молоді в демократичних цінностях. Одним з цих елементів є самоврядування шкільне та студентське. Зараз органи студентського та учнівського самоврядування існують більш формально ніж реально. Змінити ситуацію мав би закон «Про студентське самоврядування», але й він нічого не зміг зробити – корумповані адміністрації вузів роблять все щоб сила органів студентського самоврядування (далі ОСС) була зведена на нівець. Є приклади коли голови студентських самоврядувань всупереч статуту, але за підтримки адміністрації, керують ОСС  5-7 а той 10 років. Таким чином зміст ОСС, як механізму демократизації суспільства, нівелюєця.

Виходом з цієї ситуації має стати налагодження мезанізмів демократичного вибору та оновлення ОСС і їхньої відповідальності перд студентами. Тому ми пропонуємо до реалізації проект «Демократичний студентський вибір»

Де буде проводитися проект: східні, центральні, південі регіони України.

Короткий зміст
: проект направлений на демократизацію процесу обрання керівних органів студентського самоврядування. Проходить в два етапи:

1. Передвиборчий етап – це тренінг для студентського активу, в якому ми доносимо активістам процес і механізм проведення демократичних виборів в студентський сенат. Створення та перший випуск університетської газети.
2. Завершальний – проведення активістами передвиборчої кампанії та виборів керівних органів студентського самоврядування.

Очікувані результати проекту, які повинні мати чіткий взаємозв’язок з цілями проекту: від реалізації проекту ми очікуємо декілька результатів. Зокрема:

• Підвищення правової освіченості  студентів;
• Згуртування в студентських самоврядуваннях команд спрямованих на захист прав студентів;
• Набуття навичок та засвоєння механізмів проведення демократичних виборів у коледжі та університеті студентами;
• Демократично обрані керівні органи студентських самоврядувань;
• В кожній програмі кандидата на голову студсамоврядування має бути присутній   проект спрямований на розвиток демократії та свободи слова, який вони повинні реалізувати в своєму вузі.

Партнери
: нашими партнерами виступають вже діючі студентські саворядування, а також адміністрація вузів, в яких буде проводитись проект.